Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån
Blixtaktion
Stop testing botox on animals

Stop testing botox on animals

Botulinumtoxin, eller botox som det ofta kallas, licensieras för medicinskt bruk men används i ökande omfattning för kosmetiska ändamål. En injektion gör att ansiktsrynkor försvinner för flera månader framåt. Men priset för denna kortvariga skönhet betalas av hundratusentals möss.

Företagen Allergan, Merz-Pharma och Ipsen har fått godkännande för att använda alternativa testmetoder för botoxprodukter i EU. Dessa test baseras på mänskliga celler och använder inte några djur. Detta bevisar att det är möjligt att testa säkerheten hos botox utan att utsätta djur för lidande. Företaget Eisai använder dock fortfarande det förlegade LD 50-testet.

Mer om botox

Botulinumtoxin produceras av bakterien Clostridium botulinum. Det är det kraftfullaste av alla toxiner vi känner till idag. En hundratusendels milligram av giftet är dödligt för en människa. I mycket utspädd form kan giftet användas för medicinska ändamål och för att påverka ansiktsmuskulaturen och därigenom släta ut rynkor.

De flesta preparat som används för medicinska eller kosmetiska ändamål testas vid ett steg i processen, innan produkten släpps på marknaden. För botox är det annorlunda: den höga giftigheten hos toxinet och spädningsprocessen vid tillverkningen kräver att varje sats botox måste testas före användning. Standardförfarandet är att använda ett så kallat LD 50-test på möss (LD 50-tester går enkelt uttryckt ut på att man tar fram den dos av ett ämne som dödar hälften av en grupp av djur som utsätts för det.) Ungefär 100 möss används till varje sats.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem