Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Allvarliga brister i djurskyddet: ovanligt få kontroller på minkfarmer 2020

Foto från inspektionsrapport. Foto: Länsstyrelsen i Skåne
Foto: Länsstyrelsen i Skåne

Djurens Rätt kartlägger årligen antalet djurskyddsinspektioner på Sveriges minkfarmer och år efter år framkommer ett stort antal brister. Under pandemiåret 2020 kontrollerades enbart sex minkfarmer, varav en redan var nedlagd.

Enligt länsstyrelserna själva fanns det som flest kvar 40 minkfarmer under föregående år, vilket innebär att minst 14 stycken lagt ned sedan 2019. Sex av farmerna kontrollerades under 2020, eller 15 %. En av de kontrollerade farmerna hade inte några minkar kvar – farmen hade lagts ned under 2019. Samtliga kontroller var föranmälda.

Två av de sex kontrollerade farmerna hade brister. På den ena sekretessbelades bristerna, men omgivande text tyder på att det handlade om bristande berikning. Med andra ord ingen eller undermålig sysselsättning för minkarna. Farmen hade trots det ett certifikat från WelFur om god djuromsorg och sökte tillstånd för att utöka sin verksamhet. En annan farm som inte fick brister gällande berikning gav sina minkar träbitar, halm, plaströr och kedjor. Men inget av de föremålen har forskningsunderlag för att faktiskt berika minkarnas liv i gallerburarna.

Foto: Länsstyrelsen i Skåne

Bild från inspektionsrapport. Foto: Länsstyrelsen i Skåne

Farm med allvarliga brister klarade sig undan påföljder

Den andra farmen med brister hade anmälts av en distriktsveterinär då flertalet minkar hade upptäckts med skador, och att de inte fått tillräckligt med vård. Dessutom hade majoriteten av kontrollerade lyor blött och undermåligt strömaterial. Farmen klarade sig undan både uppföljning och böter, eftersom ägaren lovade att bättra sig i samarbete med veterinär.

– Återigen visar kontrollrapporterna att länsstyrelserna är underfinansierade och har en undermålig lagstiftning att använda sig av vid kontrollerna. Det ska vara möjligt att kunna besöka varje minkfarm i landet under varje år även under en pandemi, och att ha mer att bedöma för att minkarna faktiskt ska ha ett liv värt att leva. Det är dags att politikerna ser till att djurskyddslagen i praktiken leder till en avveckling av pälsindustrin och ser till att djurskyddskontrollerna faktiskt finansieras för bättre funktion, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Länsstyrelsernas djurskyddskontrollanter har under 2020, och kommer under 2021, vara tvungna att kontrollera annat än djurskyddet på grund av pandemin.

Avlivningslåda med inspektionslucka. Foto: Länsstyrelsen i Skåne

Avlivningslåda med inspektionslucka. Bild från inspektionsrapport. Foto: Länsstyrelsen i Skåne

Här gjordes kontrollerna

Länets totala antal farmer inom parentes

  • Blekinge: 1 (ca. 21)
  • Skåne: 2 (2)
  • Västra Götaland: 0 (ca. 10)
  • Halland: 0 (1)
  • Jönköping: 0 (ca. 4)
  • Östergötland: 0 (1)
  • Kronoberg: 1 (1)

Kontrollerna år för år

I pälsindustrin föds djur upp och dödas enbart för att människor vill klä sig i deras pälsar. Djuren hålls i små burar och deras levnadsvillkor skiljer sig mycket från det liv de är anpassade för. Hjälp oss förändra!

Anna Harenius

Anna Harenius | Sakkunnig

8 mars 2021

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem