Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Bred enighet bland partierna om fortsatt finansiering av Sveriges 3R-center

Foto: Shutterstock

Sveriges 3R-center arbetar för att minska antalet djur som används i försök, minska lidandet för djuren och successivt ersätta djurförsök med alternativa metoder. Enligt Djurens Rätts kartläggning öppnar Miljöpartiet och Vänsterpartiet upp för större satsningar på 3R-centrets verksamhet under 2021, medan Moderaterna inte ser behov av ökade anslag i dagsläget.

I december 2016 beslutade riksdagen att finansiera Sveriges 3R-center med 15 miljoner kronor per år från 2017 till 2020. I år behöver riksdag och regering fatta beslut om 3R-centrets fortsatta finansiering från nästa år och framåt. Djuren Rätt har därför frågat riksdagspartierna hur de ställer sig till ökade eller bibehållna anslag till 3R-centrets viktiga verksamhet efter 2020. 

Miljöpartiet meddelar att de ställer sig positiva till en förstärkning av 3R-centret och att de driver frågan aktivt. Även Vänsterpartiet är positiva till ökade anslag för 3R-centret och anser att verksamheten är viktig. Liberalerna anser också att 3R-centrets verksamhet är viktig och meddelar att de under höstens budgetförhandlingar kommer att framhålla att verksamhet som förbättrar djurens situation sett till djurförsök är viktig för Liberalerna. 

Moderaterna svarar att det är angeläget att forskning inom 3R bedrivs och att behovet av mer forskning på området är stort. De anser dock inte att det finns behov av att öka anslagen till 3R-centret är i dagsläget. Även Socialdemokraterna ser positivt på 3R-centrets verksamhet och verkar för fortsatt finansiering. 

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har tyvärr inte återkopplat till oss, vi vet därför inte hur de ställer sig till 3R-centrets verksamhet. 

De tre R:en i 3R står för ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine). Sedan 3R-centret invigdes 2017 har det varit ett kunskapscentrum inom 3R-frågor för forskare, myndigheter och förtroendevalda samt en drivkraft för utvecklingen av arbetet med 3R i Sverige.

Det är tack vare våra medlemmars stöd som vi kan fortsätta påverka makthavare och myndigheter. Som månadsgivare stödjer du Djurens Rätts arbete för djuren med valfri summa via autogiro. I gåvan ingår ditt medlemskap och vetskapen om att du är med och gör skillnad för djuren, varje dag.

Anna-Clara Acevedo

Anna-Clara Acevedo | Politiskt sakkunnig

21 april 2020

3R

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem