Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Djur fast på transportfartyg i två månader

Foto: TSB/AWF
Foto: TSB/AWF

En ordentlig djurskyddsskandal utspelar sig just nu i och med att 2 671 djur har varit fast på två transportfartyg i mer än två månader. På båtarna finns djur som drabbats av sjukdomen blåtunga, en allvarlig virussjukdom, vilket gör att flera hamnar vägrat ta emot djuren. Enligt EU:s regelverk ska samtliga transporter inom och från EU ha en plan för hur situationer som dessa ska hanteras utan att djuren drabbas mer än vad de redan gör.

Transportfartygen Elbeik och Karim Allah lämnade Spanien för Libyen respektive Tunisien i december. Nu, två månader senare, finns det fortfarande kvar kalvar på fartygen.

På fartyget Elbeik som skulle till Libyen fanns från början 1776 djur, men fartyget nekades tillstånd att lägga till i Libyen, och lämnade hamnen i Tripoli efter ungefär två veckor. Därefter har skett befunnit sig i Italien, Egypten och på Cypern.

På det mindre fartyget Karim Allah fanns 895 djur som inte fick lägga till i Tunisien, dit det var på väg. Fartyget åkte till Italien där en del av djur togs av skeppet, och ligger just nu i den italienska staden Cagliari. Det är oklart hur många djur som finns kvar ombord.

Enligt EU:s regelverk kring djurtransporter får transporter endast godkännas om det finns en plan för hur transporten, och djuren, ska hanteras vid nödsituationer som denna. Att inget har gjorts visar att reglerna inte efterlevs eller fungerar i praktiken.

De tre organisationerna Animals International, Animal Welfare Foundation och PATAV har i en gemensam skrivelse uppmanat beslutfattare i Spanien och övriga berörda länder att säkerställa att djuren får den hjälp de behöver. De uppmanar även spanska myndigheter att utreda de två fartygen.

Djurens Rätt har under lång tid arbetat mot EU:s många och långa djurtransporter. Våra krav - och det aktuella exemplet med de två fartygen visar att kraven är nödvändiga - är bland annat att:

  • Förbud mot export av levande djur till länder utanför EU.
  • Transport av levande djur för slakt och avel måste ersättas av transport av kött och genetiskt material.
  • Fungerande kontroll av djurtransporter och kännbara konsekvenser när överträdelser görs.

I en ny rapport från Eurogroup for Animals slås det också fast att EU:s djurtransporter behöver minska i antal, förbättras och till slut ersättas. Reglerna behöver omfatta fler djur och de behöver vara anpassade till de olika djurslagen, till exempel genom kortare transporttider.

Senaste uppdateringen om fartygen

Med din hjälp kan Djurens Rätt påverka mest där det gör störst skillnad för flest individer. Vårt mål är en lagstiftning som fullt ut respekterar alla djurs rättigheter men tyvärr är det långt ifrån dagens verklighet. Samhällsförändring tar tid men med din hjälp så kan vi göra skillnad!

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Digital kommunikatör

17 februari 2021

EU

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem