Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Ny rapport visar vägen för revidering av EU:s djurtransportregler

Foto: Shutterstock

EU:s djurtransporter behöver minska i antal, förbättras och till slut ersättas. Reglerna behöver omfatta fler djur och de behöver vara anpassade till de olika djurslagen, till exempel genom kortare transporttider. Det slår en ny rapport från Eurogroup for Animals fast.

Åtskilliga är de nyheter vi nås av om hur djur utsätts för oerhört lidande i samband med djurtransporter. Den nya rapporten från Eurogroup for Animals, en så kallad vitbok, är ett svar på EU-kommissionens uttalade mål att se över och revidera djurtransportförordningen. Transportförordningen ska enligt kommissionen revideras för att anpassas till den senaste forskningen, breddas i omfattning och för att göra det lättare att genomdriva och säkerställa en högre nivå av djurvälfärd. Vitboken beskriver dagens problem och ger förslag på lösningar.

Förordningens omfattningen

Djurtransportförordningen omfattar inte transport av alla djur. Förordningen ska per definition tillämpas vid all kommersiell transport av levande ryggradsdjur. Men reglerna för transport av fiskar, sällskapsdjur och hästdjur är särskilt bristfälliga och förordningen omfattar inte alls de ryggradslösa djuren. Regler för transport av alla de djur som används i djurförsök saknas helt.

Art- och djurslagssspecifika regler

Det behövs art- och djurslagssspecifika regler. Några exempel är att den maximala transporttiden vid transport av kaniner och fåglar, som hönor och kycklingar, liksom så kallade uttjänta djur (som hönor i äggindustrin och suggor i grisindustrin) bör vara fyra timmar och väldigt unga djur bör inte transporteras alls.

Mer effektivt system för efterlevnad

Det behövs mer och bättre kontroll av djurtransporterna och kännbara konsekvenser vid överträdelser. Ett transparent rapporteringssystem bör inrättas där information om alla djur som transporteras samlas in.

Djurens Rätt i samarbete med Eurogroup for Animals, kräver:

  • Förbud mot export av levande djur till länder utanför EU.
  • Transport av levande djur för slakt och avel måste ersättas av transport av kött och genetiskt material.
  • Max 8 timmars transporttid. Den maximala tiden bör vara kortare för en del djurslag, till exempel max 4 timmar för kaniner och fåglar och så kallade uttjänta djur som hönor och suggor.
  • Fungerande kontroll av djurtransporter och kännbara konsekvenser när överträdelser görs.

Med din hjälp kan Djurens Rätt påverka mest där det gör störst skillnad för flest individer. Vårt mål är en lagstiftning som fullt ut respekterar alla djurs rättigheter men tyvärr är det långt ifrån dagens verklighet. Samhällsförändring tar tid men med din hjälp så kan vi göra skillnad!

Linda Björklund

Linda Björklund | Sakkunnig

17 februari 2021

EU

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem