Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Djurens Rätt JO-anmäler ansvariga för djurförsök vid Karolinska Universitetssjukhuset

Foto: Janus Orlov/Shutterstock

Djurens Rätt JO-anmäler ansvariga för djurförsök vid Karolinska Universitetssjukhuset då de inte besvarat Djurens Rätts begäran om att få kopior av journaler för utförda djurförsök.

Djurens Rätt har från ansvariga för djurförsök vid Prekliniskt laboratorium, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge begärt att få kopior av journaler för utförda djurförsök. En första begäran skickades in den 1 oktober 2018 och en påminnelse den 13 november 2018.  Men de har inte lämnat ut några journaler och inte ens svarat på begäran. Därför JO-anmäler Djurens Rätt de ansvariga.

Begäran handlar om djurförsök som Länsstyrelsen vid stickprovskontroll konstaterade inte utförts enligt djurförsöksetiska nämndens beslut om etiskt godkännande och att djur utsatts för svårt lidande - Linköpings regionala djurförsöksetiska nämnd återkallade därför godkännandet i augusti 2018.

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter om försöksdjur ska journal föras för alla djur som används i djurförsök. Sådan journal är allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Allmän handling som får lämnas ut ska tillhandahållas genast eller så snart det är möjligt. Enligt tryckfrihetsförordningen ska en begäran om att ta del av allmän handling behandlas skyndsamt.

Vid Prekliniskt laboratorium utförs djurförsök av forskare från Karolinska Institutet. Det var vid Pre-kliniskt laboratorium som Paolo Macchiarinis plågsamma djurförsök utfördes.

Hundratusentals djur utsätts för djurförsök i Sverige varje år. Många av försöken är plågsamma och medför ett stort lidande för djuren. Djurens Rätt uppmanar Sverige att snarast utarbeta en handlingsplan för att minska djurförsöken!

Staffan Persson

Staffan Persson | Ansvarig för djurförsöksfrågor

20 september 2019

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem