Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Djurens Rätt polisanmäler olaglig försöksdjursuppfödning

En bild på en kanin i en trång bur
Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Djurens Rätt har lämnat in en polisanmälan mot en företagare i Västra Götaland gällande brott mot djurskyddslagen. Anmälan omfattar dels olaglig uppfödning av försöksdjur, dels att företaget håller kaniner i för små burar. Handlingarna Djurens Rätt tagit del av från myndigheter visar att företaget i många år fått anmärkningar om brister utan att dessa åtgärdats och att företaget fortsatt att föda upp försöksdjur trots att deras tillstånd för försöksdjursverksamhet dragits in av Jordbruksverket.

Redan 2012 anmärkte länsstyrelsen i Västra Götaland på en lång rad brister i det anmälda företagets djurhållning. Sedan dess har myndigheterna gjort återkontroller, meddelat förelägganden, beslutat om viten och dragit in företagets tillstånd för försöksdjursverksamhet. Företaget har överklagat och försökt att få dispens från att följa djurskyddsreglerna. De överklagade även det indragna tillståndet till förvaltningsrätten men förlorade ärenden eftersom domstolen konstaterade att de inte var lämpliga att föda upp försöksdjur. Ändå har företaget fortsatt sin verksamhet.

–  Myndigheternas handlingar visar att det här företaget under många år har begått upprepade brott mot djuren. När djurfabriker struntar i reglerna som är till för att skydda djuren och myndigheterna aldrig sätter ner foten måste vi göra det, därför lämnar vi nu in en polisanmälan, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

De brister i djurhållningen som länsstyrelsen anmärkt på hos företaget är bland annat att de hållit djur i för små burar, att djuren levt på nätgolv, att det saknats berikning i burar och att djuren saknade material att bädda med. Kaniner saknade social kontakt och kaninungar skiljdes från sin mamma för tidigt.

Många av bristerna som upptäcktes redan 2012 fanns senare kvar vid kontroller år 2018–2019 och några brister åtgärdades aldrig. Ändå har företaget inte åtalsanmälts, trots att länsstyrelserna enligt lag är skyldiga att göra det. Eftersom djurskyddsbrott preskriberas efter endast två år kan Djurens Rätts anmälan inte omfatta alla de brister som upptäckts hos företaget genom åren. Det är den olagliga försöksdjursuppfödningen och de för små burarna som det nu finns underlag för att polisanmäla. Både att föda upp försöksdjur utan tillstånd och att hålla kaniner i för små burar på det sätt företaget gjort är straffbart enligt djurskyddslagen.

–  Jag ser allvarligt på att myndigheterna låtit detta fortgå i så här många år. Förelägganden och viten i all ära men någon gång måste det vara nog. Det är inte acceptabelt att myndigheterna förhåller sig passiva när ett företag helt uppenbart struntar i de regler och förbud som finns till för att skydda djuren, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Bakgrund

Djurhållningen som försiggått i anläggningen har brustit på flera plan och brott har begåtts i näringsverksamheten. Bristande efterlevnad av de nedan uppräknade lagrum omfattas av kriminaliseringen i 10 kap. 1 § djurskyddslagen.

  • 2 kap. 6 § 1st djurskyddslagen: Kaniner hölls i påtagligt mindre burar än vad som är tillåtet enligt lag. Burarna tillgodoser inte djurens rörelsebehov och vid länsstyrelsens kontroll noterades beteendestörningar hos kaninerna i de för små burarna. 
     
  • 7 kap. 2 § 1st djurskyddslagenTrots tidigare föreläggande har företaget fortsatt att bedriva försöksdjursverksamhet på fastigheten utan tillstånd. Verksamhetens två tillstånd att bedriva försöksdjursverksamhet återkallades den 19 november 2019 av Jordbruksverket och vann laga kraft den 20 november 2020. Det är enligt lag inte tillåtet att använda, föda upp, förvara eller tillhandahålla försöksdjur utan tillstånd.

Djurens Rätt arbetar för en hårdare djurskyddslagstiftning och ser det som en självklarhet att djur ska ha rättigheter. För att åstadkomma den förändringen behöver vi din röst.

Peter Stålborg

Peter Stålborg | Sakkunnig i djurförsöksfrågor

24 april 2022

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem