Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Djurpoliserna riskerar nedläggning när uppgifter flyttas till länsstyrelsen

Specifika djurpoliser infördes i Sverige 2011. I dagsläget finns dessa i Stockholm och på Gotland men nu hotas djurpolisen av nedläggning. I vårpropositionen kom beskedet att regeringen kan komma att flytta uppgifter från djurpolisen till länsstyrelsen.

Hanteringen av omhändertagna djur förväntas flyttas över till länsstyrelserna medan polisen fortfarande kommer att ansvara för djurbrottsutredningar samt bistå länsstyrelsen vid djurskyddskontroller och omhändertaganden av djur. Det är dock oklart om dessa uppgifter kommer att ligga kvar på djurpoliserna eller om det kommer att integreras som en av polisens allmänna uppgifter.

Ett problem som vi har redan idag är att brott mot djur inte värderas tillräckligt högt. Att helt ta bort djurpoliserna med deras ämnesspecifika kompetens kan innebära en risk för kompetenstapp och att förvaltningen av djurskyddsärenden och brott värderas ännu lägre än idag.

– Djurpoliserna och deras kompetens är viktig för en effektiv behandling av djurskyddsärenden. Förutom att skydda djur bidrar djurpolisen till att minska våldet i samhället överlag eftersom det finns ett samband mellan våld mot djur och våld mot människor, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Länsstyrelserna vittnar idag om bristande resurser på djurskyddsområdet. Om arbetsuppgifterna flyttas kommer resurser för nyanställningar att skjutas till, men frågan är om finansieringen blir tillräcklig.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert | Kommunikationschef

31 maj 2017

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem