Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

En stor majoritet vill att företag tar ett större ansvar för djuren

Foto: Shutterstock

Lagstiftningen sätter lägstanivån för djurskyddet, men nästan 9 av 10 svenskar anser att företagen bör ta mer ansvar för djuren än så.

En opinionsundersökning genomförd av Novus på uppdrag av Djurens Rätt visar att det finns ett brett stöd - 88 procent - för att företag bör ta mer ansvar för att hålla en högre djurskyddsnivå än den lägstanivå som lagstiftningen sätter.

– Resultatet är glädjande, det visar att företag inte med trovärdighet kan luta sig mot lagens miniminivåer och att de har mycket att vinna på att ta ytterligare steg. Burhållning av hönor och den storskaliga kycklingproduktionen är två områden där många företag också tagit mer djurvänliga steg, men där fler behövs, säger Nathalie Söderström, ansvarig för företagsrelationer på Djurens Rätt.

Resultatet är en ökning med två procentenheter jämfört med undersökningen från 2017.

Underlaget till undersökningen finns här

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Digital kommunikatör

10 oktober 2019

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem