Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Fågelinfluensan riskerar bli pandemi på grund av industriell djurhållning

En smittsam sjukdom som främst drabbar fåglar är fågelinfluensa. Engagemanget för att hitta ett botemedel mot sjukdomen är därför låg, trots att den fortfarande härjar över flera delar av världen, inklusive Europa. Det finns inget botemedel, annat än massavlivning av de smittade fåglarna. Men viruset riskerar att mutera till en mer dödlig sjukdom, även för människor.

Fågelinfluensa drabbar främst fåglar, men de som är sjuka eller har dött av sjukdomen kan sprida smitta till människor. Smittan sprids från vilda fåglar utan symptom och kan drabba många individer om det når tama fåglar. Detta eftersom det är vanligt att ha tiotusentals kycklingar eller höns på varje gård i Sverige. Sverige är ett av de länder med flest kycklingar per gård inom EU. 

Vanliga symptom hos höns och kycklingar är allvarliga, som ökad dödlighet, minskad aptit och diarré.

– Det finns helt klart ett samband mellan högpatogena fågelinfluensavirus och allt mer intensiva produktionssystem för hönsfåglar, säger epidemiologen Marius Gilbert från Université Libre de Bruxelles i Belgien.

Om kycklingar eller höns är i ett smittdrabbat område, måste de hållas inomhus, skilt från vilda djur. Om smitta upptäcks hos dem massavlivas hela flocken och gården isoleras. Det finns inga botemedel och förebyggande vaccination är förbjudet

Viruset kan mutera

Det finns alltid en risk att viruset muteras, precis som covid-19, vilket kan leda till att fler arter drabbas av fågelinfluensa. Det har redan hänt med ett antal virusstammar som smittar från fåglar till hästar, människor eller grisar. 

Det stora hotet från fågelinfluensa mot människor är inte influensan i sig, utan risken att viruset muteras till en ännu mer smittsam och dödlig sjukdom. Kanske pågår mutationen redan nu i USA?

Är du trött på djurindustrier som ökar riskerna för pandemier?

Anna Harenius

Anna Harenius | Sakkunnig

20 april 2020

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem