Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Förslag till ändringar i förbudet mot handel med sälprodukter

Den 6 februari kom EU-kommissionen med sitt förslag till förändringar i förordningen som förbjuder handel med sälprodukter i EU. Bakgrunden är att Kanada och Norge har överklagat förbudet till Världshandelsorganisationen WTO, som har beslutat att några delar i förordningen måste ändras.

Det finns i dagsläget två undantag då produkter får säljas. Det ena gäller produkter som kommer från inuiters traditionella jakt. Här har kommissionen föreslagit att vissa djurskyddskrav ska uppfyllas, eftersom hela förbudet finns till på grund av djurskyddsskäl. WTO fann att det var inkonsekvent att inte ställa djurskyddskrav på denna jakt. Det andra undantaget gäller produkter som kommer från skyddsjakt på sälar för att skydda fiskenäringen, vilket Sverige och Finland stred för när lagen infördes. I dessa länder har det bedrivits en mycket begränsad handel med sälprodukter från sådan jakt. Det nya förslaget är att detta undantag stryks. Det påverkar inte skyddsjakten, utan bara den mycket marginella försäljningen av produkter från denna jakt. Här finns ett uttalande från kommissionen om det nya förslaget. Själva förslaget finns här

Djurens Rätt arbetade mycket aktivt för att EU-förbudet skulle införas, och har sett med glädje hur den grymma och omfattande jakten i Kanada har minskat drastiskt sedan det kom på plats. Vi hoppas att Sverige ser att detta måste få väga tyngre än att produkter från ett fåtal sälar som skjutits här får säljas på den kommersiella marknaden. Vi kommer nu att analysera kommissionens förslag, och vår förhoppning är att en lösning som fortsätter skydda sälarna snabbt kan träda i kraft.

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Digital kommunikatör

9 februari 2015

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem