Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Glädjande besked: obligatorisk märkning och registrering av katter föreslås av utredning

En gul- och vitfärgat katt i närbild, kattens ansikte syns snett från sidan.
Foto: Anders Johansson

I juni 2018 beslutade regeringen om att tillsätta en utredning om märkning och registrering av katter. Idag har utredningen offentliggjorts och utredaren föreslår att ett krav på obligatorisk märkning och registrering av katter införs.

Förslaget "syftar till att öka kattägarnas ansvarstagande och på så sätt höja katternas status” och utredaren menar att genom förbättrad katthållning kommer katternas välbefinnande att öka och att detta på sikt också kommer att leda till att antalet hemlösa katter minskar.

– Att utredningen föreslår obligatorisk märkning och registrering av katter är mycket glädjande, det är något vi arbetat för under lång tid. Införande av ett sådant krav skulle vara en viktig del i arbetet för att minska det enorma lidande som är förknippat med att så många katter idag är hemlösa, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

Ett motsvarande krav på märkning och registrering finns redan när det gäller hundar. Utredaren konstaterar att det under utredningen framkommit att det råder enighet bland ansvariga myndigheter och engagerade frivilligorganisationer om att detta är ett nödvändigt steg på vägen för att komma tillrätta med problemet med hemlösa katter. Med ett krav på märkning och registrering kommer, enligt utredarens bedömning, antalet hemlösa katter att minska på sikt och därmed också djurens lidande.

Förslaget ska enligt regeringen inom kort remitteras till myndigheter, organisationer och intressenter innan regeringen tar ställning till nästa steg.

I maj 2018 överlämnades 40 867 namnunderskrifter från Djurens Rätt till miljö- och jordbruksutskottet, till stöd för införandet av obligatoriskt märkning och registrering av katter. Läs mer om hemlösa katter och se kortfilmen Kattfällan här.

 

Antalet hemlösa katter i Sverige uppskattas till 150 000 och de klarar sig inte själva. Stöd oss i vårt arbete för de hemlösa katterna.

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Digital kommunikatör

27 september 2019

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem