Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Inga konkreta förbättringar för djuren från majoritetspartierna

Bild på betande kor
KD har tidigare lyft att de vill ta bort betesrätten för kor. Foto: Shutterstock

SD, M, KD och L har nu lagt fram det samarbetsavtal (Tidöavtalet) som ska ligga till grund för mandatperioden. I avtalet är förbättringsförslag för djuren nästintill obefintliga.

Sverige har stora behov av att förbättra djurvälfärden och Djurens Rätt har lyft tio förslag på förbättringar. Att avveckla minkindustrin, ta fram en handlingsplan för omställning till djurfria forskningsmetoder och att göra det förbjudet att hålla hönor i burar är exempel på viktiga punkter. Dessa tre exempel är frågor som olika partier i majoriteten före valet sagt sig vilja verka för. Men om djurpolitik i Tidöavtalet hittar vi endast ett stycke.

Djurvälfärdsutredning:
"En översyn ska genomföras om möjligheterna att på ett sätt som är förenligt med den gemensamma jordbrukspolitiken i EU balansera konkurrensförutsättningarna för svenska livsmedelsproducenter med bibehållna högt ställda svenska djurhållningskrav. Syftet ska vara att stärka konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion och samtidigt förbättra den globala djurvälfärden.”

– Det ges inga löften om konkreta förbättringar för de djur som föds upp i svenska djurfabriker. Tvärtom öppnar formuleringar i avtalet för att Sverige skulle kunna sänka sina djurskyddskrav, vilket är oroande. Det skulle i så fall kunna handla om att ta bort betesrätten för kor, något KD tidigare uttryckt att de vill se över, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Vidare lyfts i stycket att regeringen samtidigt ämnar ”förbättra den globala djurvälfärden”.

Det är populärt bland politiker att tala om att djurvälfärd ska förbättras någon annanstans och att det egna landets djurvälfärd är bäst på alla plan. Det är en retorik som vi hör från många regerande partier även i andra länder, men faktum är att Sverige halkar efter i flera viktiga frågor. Nu behövs konkreta åtgärder för att stärka djurskyddet, säger Camilla Bergvall.

Med tiden kommer den gemensamma djurpolitiken från SD, M, KD och L att klarna. Det finns stora behov av att förbättra djurvälfärden i Sverige. Djurens Rätt fortsätter att följa utvecklingen och kommer att driva på för att politiken ska arbeta med de tio punkter vi har identifierat som särskilt prioriterade.

Med politiskt påverkansarbete gör Djurens Rätt skillnad globalt för de djur som är flest och har det sämst. Hjälp oss i vårt arbete.

Sebastian Wiklund

Sebastian Wiklund | Samhällspolitisk chef

14 oktober 2022

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem