Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

LRF:s besked: undanta 8 av 10 svenska kor från betesrätten

Två kor i närbild, tittar in i kameran.
Foto: Shutterstock/Simon Rehnmark

På Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) extra stämma som hölls i förra veckan, bifölls en motion, som om dess innebörd får politiskt stöd, kraftigt kan försämra kors rätt till bete. Motionen handlar om att LRF ska verka för att beteslagstiftningen ändras så att nötkreatur i lösdriftsstallar undantas från kravet på bete och utevistelse.

Som Djurens Rätt tidigare rapporterat om, driver mjölkbranschen på för att minska kornas rätt att få komma ut på bete. Det senaste exemplet på det är att LRFs extra riksförbundsstämma biföll motionen om att LRF ska verka för att beteslagstiftningen ses över.

Att-satserna i motionen var: “riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för att lagstiftningen ändras så att nötkreatur i lösdriftsstallar undantas från kravet på bete och utevistelse” samt “riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för ökad ersättning till betesdrift”.

Idag hålls omkring 80 procent av korna i Sverige i så kallade lösdriftssystem inomhus. Frågan om att kor i lösdrift inte ska behöva få komma ut på bete är inte ny. Den bygger på påståenden som att lösdrift inomhus kan ersätta utevistelse med möjlighet att beta gräs, vilket är felaktigt.

– LRF visar här tydligt att de inte tar kunskap om betets positiva inverkan på kornas välfärd på allvar. Att “luftiga stallar och teknikutveckling” skulle göra att kor inte behöver utevistelse och bete, stämmer helt enkelt inte. Det går inte att  ersätta vad det innebär att beta färskt gräs och stå och röra sig på mjuk mark istället för hårda och ofta hala golv. Utevistelse på betesmark  ger också  en helt annan möjlighet till sociala interaktioner, även för kor i lösdrift, säger Linda Björklund, sakkunnig och etolog på Djurens Rätt.

Djurens Rätt uppmanar Jordbruksverket och våra politiker att:

  • Värna och stärk betesrätten, till exempel genom att ge fler nötdjur, som kalvar och ungtjurar, rätt till utevistelse och bete.
  • Undersök möjligheten att ge djurvälfärdsersättning till de djurhållare som håller djuren på bete fler dagar än vad lagen kräver.

Tack vare ditt stöd kan vi fortsätta vårt påverkansarbete för alla kors rätt till bete. Djurens Rätt arbetar för lagstiftning som ger fler djur rätt till utevistelse och naturligt beteende, inte färre!

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert | fd kommunikationschef

5 oktober 2020

LRF
Kor

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem