Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Massavlivningar gör salmonella ovanligt i Sverige

Höns i burar. Några är märkta med röda ljus för att visa att de är smittbärare.
Höns i burar. Foto: Henadzi Pechan/Shutterstock

Kycklingkött och ägg är två av de största smittkällorna för salmonella. Men istället för att se till att djuren får det bättre för att minska smittspridningen i Sverige, sker provtagningar och massavlivningar av de djur som bär på bakterierna. Hanteringen av salmonella tar bort symptomet istället för orsaken - industriell djurhållning.

I Sverige sker provtagningar på kycklingar och höns för att salmonella inte ska smitta människor från livsmedel, men just importerade ägg och kycklingkött som inte provtagits, är en särskilt stor källa till sjukdomsspridning. Ungefär 3000 personer får salmonella i Sverige varje år, både från importerade livsmedel och från svenska djur. 

Salmonellasmittan yttrar sig i en typ av magsjuka med diarré och feber. Smitta sker främst genom att kött eller ägg kontaminerats med djurens tarmbakterier och att det inte tillagas vid tillräckligt hög temperatur. Grönsaker som gödslats med avföring från djur som bär på salmonellabakterier, är också en smittrisk för människor.

När salmonella påvisats i en flock av höns eller kycklingar, sker en massavlivning av hela flocken, även om djuren själva väldigt sällan blir sjuka av bakterierna. Det är inte lönsamt eller praktiskt möjligt att förhindra smittspridning från det stora antalet individer som blir kycklingkött eller som producerar ägg, på samma gård. Det är provtagning och massavlivning som gör salmonella på svenska livsmedel ovanligt, inte bättre djurhållning än i andra länder. 

Utevistelse kan minska smitta

99 % av alla kycklingar hålls inomhus i Sverige och utsätts därför inte för så många olika typer av bakterier. Detta gör att de får ett väldigt dåligt immunförsvar och lättare börjar bära på salmonellabakterier. Det finns bevis för att mindre stress ger starkare immunförsvar hos kycklingar, vilket gör att de kycklingar som har mer plats och får komma ut, inte bär på lika mycket salmonellasmitta.

 

Välj vego för att minska risken för att bli smittad av salmonella, och för att sluta stödja industriell djurhållning.

Anna Harenius

Anna Harenius | Sakkunnig

2 april 2020

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem