Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Svenska konsumenter vill ha kvar beteskravet

Foto: Shutterstock

Att djuren får vistas ute är mycket viktigt eller viktigt för 84 % av de svenska konsumenterna. Det står i kontrast mot arbetet med inskränkningar i betesrätten som pågår från vissa lantbrukarkretsar.

Opinionsundersökningen visar tydligt att svenska konsumenter anser att djurvälfärd är av stor vikt. Endast 11 % svarade att de är beredda att betala för svenska mervärden om djurskyddslagstiftningen inte skulle vara bättre än i andra länder.

Samtidigt pågår arbete inom Lantbrukarnas Riksförbund med att sänka kraven i djurskyddslagstiftningen i Sverige. Särskilt vad gäller beteskravet för kor.

– Mejeriföretagen använder ofta bilder på betande kor i sin marknadsföring. Opinionsundersökningen från YouGov bekräftar betesrättens värde och konsumenternas vilja att betala mer för det. Det är mycket viktigt att djurskyddet stärks i Sverige, inte att det försämras, säger Sebastian Wiklund, samhällspolitisk chef på Djurens Rätt.

Urval av resultatet

  • 84 % anser det som viktigt eller mycket viktigt att djur behandlas väl
  • 84 % anser det som viktigt eller mycket viktigt att djur får vistas utomhus
  • 79 % anger att djuren behandlas bättre i Sverige som ett av de främsta skälen till att de väljer svenska animaliska produkter
  • 45 % svarade att de oftare skulle välja bort svenska animaliska produkter om djuren behandlades som i övriga EU  
  • 11 % är beredda att betala för svenska mervärden om djurskyddslagstiftningen inte skulle vara bättre än i övriga EU
  • 5 % angav att de inte köper kött överhuvudtaget och 3 % angav att de inte köper animaliska mejeriprodukter

En debattartikel på ämnet publicerades i Svenska Dagbladet 2 mars, underskriven av förbundsordförande Camilla Bergvall och andra djurskyddsorganisationer.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 17–19 februari 2021 har sammanlagt 1007 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige.

Med din hjälp kan Djurens Rätt påverka mest där det gör störst skillnad för flest individer. Vårt mål är en lagstiftning som fullt ut respekterar alla djurs rättigheter men tyvärr är det långt ifrån dagens verklighet. Samhällsförändring tar tid men med din hjälp så kan vi göra skillnad!

Anna Harenius

Anna Harenius | Sakkunnig

3 mars 2021

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem