Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Var tionde svensk är vegetarian

Var tionde svensk är vegetarian eller vegan, en ökning med 4 procentenheter på fem år, enligt en opinionsundersökning från Djurens Rätt/Demoskop. Störst andel vegetarianer och veganer finns i Skåne och i Storstockholmsområdet. Undersökningen visade också att intresset för att välja vegetarisk mat generellt har ökat.

I undersökningen, utförd av opinionsundersökningsföretaget Demoskop på uppdrag av Djurens Rätt, svarade 6 % av de tillfrågade att de var vegetarianer och 4 % att de var veganer. Var tionde svensk väljer alltså vego, en ökning med 4 procentenheter sedan undersökningen för fem år sedan.

Andelen vegetarianer och veganer är 10 % både bland kvinnor och män, åldersmässigt finns den största andelen vegetarianer och veganer bland 15-24 åringar (17 %).

– Det är glädjande att siffrorna har ökat under de senaste fem åren, men jag hade blivit förvånad om det inte skulle ha gjort det. Det ökade intresset för vegomat märks överallt, säger Gabriella Terneborg, konsumentansvarig på Djurens Rätt.

Störst andel vegetarianer och veganer är det i Skåne (15 %) och i Storstockholmsområdet (11 %). Det är också i de regionerna som ökningen har varit som störst under de senaste fem åren. Det skiljer sig dock inte nämnvärt mellan storstadsområden (11 %), stadsområden (9 %) och landsbygden (10 %).

Av de som inte redan åt vego uttryckte 37 % att deras intresse för att välja vegetariskt mat hade ökat under det senaste året. Motsvarande siffra från undersökningen från 2009 var 26 %.

– Det ökande intresset märks tydligt när du går i livsmedelsbutikerna eller äter ute på restaurang. Utbudet ökar hela tiden, och fler och fler kockar inser det viktiga i att servera bra vegorätter. Samtidigt framkommer det i undersökningen att ännu fler skulle välja vego om utbudet var bättre och mer lättillgängligt, säger Gabriella Terneborg.

Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretag Demoskop på uppdrag av Djurens Rätt under perioden 25 februari till 5 mars. 1 000 telefonintervjuer genomfördes med personer från 15 år och uppåt.

Råmaterialet från opinionsundersökningen hittar du här. Samtliga Djurens Rätts opinionsundersökningar hittar du här.

Peter Nilsson

Peter Nilsson | Digital kommunikatör

20 mars 2015

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem