Hoppa till huvudinnehåll

Rävar

Idag finns ingen rävhållning inom pälsindustrin i Sverige. Efter en långdragen politisk process stängde den sista svenska rävfarmen 2001 på grund av strängare regler. Rävar föds dock fortfarande upp för päls i många andra länder, exempelvis Norge och Finland.

Rävar i det vilda

Blåräv är pälsindustrins namn på fjällrävar. De lever naturligt i de arktiska områdena och är anpassade för ett liv i sträng kyla. Fjällrävar lever i stora grupper där de yngre honorna hjälper de äldre med att ta hand om valparna. Fjällrävar gräver lyor som ofta har många ingångar. De är mycket rörliga och vandrar flera kilometer per dygn (1). Även vanliga rödrävar föds upp och dödas för päls, liksom korsningar mellan de två arterna.

Rävarna kunde inte bete sig naturligt

I Sverige fanns det 1990 cirka 120 rävfarmer, som dödade cirka 52 000 rävar per år. Rävarna hölls i nätburar med en golvarea på en kvadratmeter.

Vid den tiden riktade Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap kritik mot den dåvarande rävhållningen. Enligt SVS gavs rävarna inte möjlighet att bete sig naturligt. Vissa av rävarna var också utsatta för kronisk stress (1).

Nya bestämmelser sänkte rävfarmerna

Efter förslag från Jordbruksverket fattade regeringen under 1995 beslut om att rävar endast får hållas på ett sådant sätt att de deras behov av att vara tillsammans med andra rävar, röra sig, gräva och ägna sig åt annan sysselsättning kan tillgodoses. Bestämmelsen infördes i djurskyddsförordningen och trädde ikraft 2001 (2).

Idag finns ingen rävhållning inom pälsindustrin i Sverige. Ingen farm kunde leva upp till de nya bestämmelserna och uppfödningen blev alltför olönsam för att kunna fortsätta.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem