Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Rävar

Räv i gallerbur.
Foto: Andrew Skowron

Idag finns ingen rävhållning inom pälsindustrin i Sverige. Efter en långdragen politisk process stängde den sista svenska rävfarmen 2001 på grund av strängare lagstiftning. Rävar föds dock fortfarande upp för päls i många andra länder, exempelvis i Finland.

Rävar i det vilda

Blåräv är pälsindustrins namn på fjällrävar. De lever naturligt i de arktiska områdena och är anpassade för ett liv i kyla. Fjällrävar lever i grupper där de hjälps åt med att ta hand om valparna. De är mycket aktiva djur som gräver egna lyor för skydd av valparna och mot extremt väder.(1) 

Både fjällrävar och rödrävar föds upp och dödas för päls i olika länder, liksom korsningar mellan de två arterna.(2) Rödrävar rör sig över större sträckor per dag än fjällrävar, men lever också ofta i par eller grupper och gräver egna lyor.(3)

Rävarna kunde inte bete sig naturligt

Under år 1990 riktade Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS) kritik mot den dåvarande rävhållningen.(4) I Sverige fanns det då ungefär 120 rävfarmer, som dödade cirka 52 000 rävar per år. Rävarna hölls i nätburar med en golvarea på en kvadratmeter. Enligt SVS gavs rävarna inte möjlighet att bete sig naturligt och vissa av rävarna var därmed utsatta för kronisk stress.(4)

Nya bestämmelser sänkte rävfarmerna

År 1995 fattade regeringen beslut om att rävar endast får hållas på ett sådant sätt att de deras behov av att vara tillsammans med andra rävar, röra sig, gräva och ägna sig åt annan sysselsättning kan tillgodoses. Bestämmelsen infördes i djurskyddsförordningen och trädde ikraft 2001.(5)

Idag finns det ingen rävhållning inom pälsindustrin i Sverige. Ingen farm kunde leva upp till de nya bestämmelserna och uppfödningen blev därför alltför olönsam för att kunna fortsätta.

Fortfarande finns rävfarmer i andra delar av Europa och i Asien. Pälsen importeras och finns i affärer i Sverige. Var en djurvänlig konsument och välj bort sådan päls. Läs mer här.

Källor

  1. Audet A. M., Robbins C. B. & Larivière S. (2002) Alopex lagopus. Mammalian species 713: 1-10.
  2. European Commission (2001) The Welfare of Animals Kept for Fur Production – Report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare.
  3. Larivière S. & Pasitschniak-Arts M. (1996) Vulpes vulpes. Mammalian species 537: 1-11.
  4. Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (1990) SVS pälsdjursutredning: för bättre välfärd hos farmad mink och räv.
  5. Djurens välfärd och pälsdjursnäringen, SOU 2003:86.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem