Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Elna Tenow-priset

Elna Tenow-priset är Djurens Rätts pris för årets aktör (årets Elna) som visat att den kan, vill och vågat bidra till en positiv samhällsutveckling för djuren.

Årets Elna

Elna Tenow-priset delas ut för allra första gången på Vegovision i Stockholm den 2-3 november. Priset ersätter Djurens Rätts tidigare pris Guldråttan som delats ut sedan 1987. 

– Med Elna Tenow priset vill vi knyta an till vår organisations historia och lyfta fram vikten av att våga gå före sin tid. För att skapa förändring i samhället måste vi både vilja och våga utmana, så som Elna Tenow själv gjorde, säger Benny Andersson, verksamhetschef på Djurens Rätt.

Kriterier för att bli en Elna

Pristagaren ska en samhällsaktör som inom sitt område agerar i och påverkar samhället till det bättre för djuren.

Djurens Rätts pris för årets aktör (årets Elna) som visat att den kan, vill och vågat bidra till en positiv samhällsutveckling för djuren.

Priset utses av en jury och både personer, företag, organisationer eller ett specifikt initiativ/kampanj kan bli föremål för Elna Tenow-priset. Det initiativ eller den förändring som priset vill uppmärksamma ska huvudsakligen ha skett under det gånga året. Priset syftar till att sätta ljus på aktören och dennes insats för att skapa ett mer djurvänligt samhälle. Djurens Rätt kommer främst att leta efter pristagare som är verksamma i Sverige. 

Vem var Elna Tenow?

Elna Tenow (född Ros) föddes den 10 maj 1862 i Leksand i Portträttfoto av Elna TenowDalarna. Hon var en av få kvinnor som på den tiden fick en läroverksutbildning, detta på högre allmänna läroverket i Västerås 1873-1878. Hon arbetade bland annat som journalist och översättare och är känd för sitt starka engagemang både inom djurrätt och kvinnors rättigheter.

Elna Tenow ledde Djurens Rätt (dåv. Nordiska samfundet mot vetenskapliga djurförsök) tillsammans med maken Christian L. Tenow från sekelskiftets början. 1902 startade hon "Medlemsbladet", som 1909 bytte namn till "Djurens Rätt", den tidskrift som fortfarande är Djurens Rätts organ. Under makarna Tenows ledning ökade Nordiska samfundet snabbt i medlemsantal och hade 1904 uppemot 10 000 medlemmar. Tenow var en tidig förespråkare av vegetarisk kost för djurens skull – och även hälsans. 

Några av Elnas kända feministiska verk är ”Öppet bref tillöppet brev till August Strindberg August Strindberg: om kvinnans underordnade ställning” samt hennes föredrag om korsetten våren 1895. I föredraget kallade Elna korsetten för ett djävulskt plagg som var inget mer än ”en tvångströja i vilken onda makter hålla kvinnohjärtan och kvinnosinnen bundna”. 

Engagemanget för både människans och djurens frihet visade sig i en rad föredrag kring sekelskiftet och Elna blev även hedersmedlem av flera svenska och utländska djurskyddsföreningar och fick flera djurskyddsmedaljer under sin levnad.

Här kan du läsa mer om Djurens Rätts historia

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem