Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 35 kr/mån
kr/mån

European Chicken Commitment - ECC

Då kycklingarna står för ca 97 % av de landlevande djur som slaktas för livsmedelsproduktion varje år¹ är det här företag kan göra som störst skillnad. Ett enkelt och konkret sätt att göra det på är genom att jobba med European Chicken Commitment (ECC), nedan följer information om detta och vad dessa kriterier innebär.

European Chicken Commitment i detalj

Arbetet med European Chicken Commitment bygger på att företag tar med välfärdskriterierna i sina inköp av kycklingar. Kriterierna, som är framtagna av Djurens Rätt och 27 andra djurrätts- och djurskyddsorganisationer, baseras på den allra senaste forskningen om djurvälfärd och redovisas på företagets hemsida eller i en hållbarhetsrapport. Varje år behöver företaget dessutom redovisa hur arbetet fortskrider. 

Kriterierna i ECC är striktare än vad som återfinns i all djurskyddslagstiftning för kycklingar. Även produktion av ekologiskt- och KRAV-märkt kycklingkött når inte upp till alla kriterier än. Tabellen nedan visar skillnaderna:

ECC

Följer EU-reglerna

Företagen som importerar kycklingkött ska se till att även det köttet kommer från förhållanden som uppfyller alla regler i EU utöver kriterierna i ECC. Det gäller till exempel de specifika krav på luftkvalitet i kycklingstallarna som finns med mera.

Beläggningsgrad

Studier har visat att beläggningsgraden, hur trångt kycklingarna har det, borde minska till åtminstone 30 kg/m² för att reducera förekomsten av sjukdomar och skador.² Det skulle också ge kycklingarna mer frihet att röra sig för att kunna bete sig naturligt. 

I kriteriet ingår även att “thinning” undanbedes. "Thinning" eller delslakt innebär att en del av kycklingarna tas ut för slakt tidigare än de andra för att producenterna ska kunna ha maximal beläggningsgrad under fler perioder och tjäna mer pengar. Det här orsakar avsevärd stress för kycklingarna och risk för smittspridning.³ 

Hälsosammare raser

Hybriderna, eller raserna, som används i dagens kycklinguppfödning är i sig utsatta för mycket lidande. De är avlade för att växa så snabbt att deras ben och inre organ ofta inte hinner med utvecklingen. Det ökar risken för sjukdomar, plötslig död och svårigheter att gå för kycklingarna.⁴ ECC tillåter inte sådan avel och har bestämmelser kring vilka bevisat mer hälsosamma hybrider som får användas. Än så länge är Hubbard Redbro (enbart inomhusbruk), Hubbard Norfolk Black, JA757, JACY57, 787, 957, or 987, Rambler Ranger, Ranger Classic och Ranger Gold godkända, samt lantraser.

Ljus

Enligt ECC ska det vara minst 50 lux i stallarna. Sveriges lagstiftning kräver bara 20 lux i belysningsstyrka för kycklingar oavsett om det är ekologisk eller konventionell produktion,⁵ trots att det inte är ljust nog för kycklingarna att se ordentligt. Forskning har visat att kycklingar uppvisar mer skador på bröstet, blir mindre aktiva och drabbas av högre dödlighet när det är mörkare än 50 lux.⁶ 

Inredning

Kycklingar har ett ursprungligt behov av att sitta högt upp och att picka i marken.⁷ ECC menar att kycklingar måste få tillgång till plattformar eller sittpinnar samt material att picka i förutom underlaget de går på. Något som redan borde varit en självklarhet i Sverige där alla djur enligt lag ska ha möjlighet att bete sig naturligt.

Gasbedövning

I Sverige och i övriga världen är det lagligt och extremt vanligt att kycklingar bedövas genom att hängas upp i benen innan deras huvud förs ned i ett elbad. Det här är något som orsakar oerhörd stress och risk för skador. Metoden har även högre risk att misslyckas vilket leder till att kycklingar slaktas eller till och med skållas vid medvetande.9 Kriterierna i ECC innebär ett slut på att hänga upp kycklingarna i benen genom att enbart tillåta gasbedövning eller andra framtida metoder utan upphängning. Det alternativ som är vanligast idag är koldioxidbedövning i minst två steg. Det är inte en perfekt metod, men det minskar lidandet och riskerna.

Utevistelse

Utevistelse är en oerhört viktig parameter för att kycklingarna ska kunna bete sig så naturligt som möjligt.¹⁰ Därför ska minst 20 % av kycklingarna som företag köper in ha haft möjlighet till utevistelse. Detta är ett tilläggskriterium till ECC i länder med stark opinion för ökad djurvälfärd, som exempelvis Sverige. Det vore såklart ännu bättre om alla kycklingar fick gå ut och därför uppmuntrar Djurens Rätt företag att gå längre än minimikravet på 20 %. 

Tredjepartsgranskning

För att ECC ska vara en trovärdig del av företagets policys kommer årliga offentliga rapporter på utvecklingen att krävas. Dessutom krävs tredjepartsgranskning så att kycklingarna som slaktas verkligen haft det liv och den död som ECC bestämmer.

European Chicken Commitment (ECC) är framtaget för att hjälpa de miljarder kycklingar som föds upp för slakt i Europa varje år. I Sverige har antalet kycklingar ökat och står nu för ca 97 % av alla landlevande djur som dödas för livsmedelsproduktion.¹

Flera företag är redan med och gör skillnad genom att arbeta med European Chicken Commitment.

Källor

 1. Jordbruksverket (2021) Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2020:12.
 2. Dozier W.A. m.fl. (2005) Stocking density effects on growth performance and processing yields of heavy broilers. Poultry Science 84(8): 1332-1338. Estevez I. (2007) Density allowances for broilers: where to set the limits? Poultry Science 86(6): 1265–1272. Hall A.L. (2001) The effect of stocking density on the welfare and behaviour of broiler chickens reared commercially. Animal Welfare 10 (1): 23–40. 
 3. Frosth S. m.fl. (2020) Identification of Transmission Routes of Campylobacter and On-Farm Measures to Reduce Campylobacter in Chicken. Pathogens 9(5): 363.
 4. Dixon L. M. (2020) Slow and steady wins the race: The behaviour and welfare of commercial faster growing broiler breeds compared to a commercial slower growing breed. PloS one 15(4): e0231006.  Rayner A.C. m.fl. (2020) Slow-growing broilers are healthier and express more behavioural indicators of positive welfare. Scientific Reports 10: 15151.
 5. KRAV (2021) Regler 2021.
 6. Broom D.M. & Fraser A.F. (2015) Chapter 32: The Welfare of Poultry. I: Domestic animal behaviour and welfare. 5th edition. Oxfordshire, UK, CABI. 
 7. Bailie C.L., Ball M.E.E. & O'Connell N.E. (2013) Influence of the provision of natural light and straw bales on activity levels and leg health in commercial broiler chickens. Animal 7(4): 618–626. 
 8. Djurskyddslag (2018:1192).
 9. EFSA (2019) Slaughter of animals: poultry. Scientific opinion. EFSA Journal 17(11): 5849. 
 10. El-Deek A. & El-Sabrout K. (2019) Behaviour and meat quality of chicken under different housing systems. World's Poultry Science Journal: 1–9.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem