Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

European Chicken Commitment - ECC

Att arbeta med European Chicken Commitment (ECC) är ett konkret sätt att verka för att kycklingarna som föds upp inom livsmedelsindustrin ska få det bättre.

European Chicken Commitment (ECC) består av ett antal välfärdskriterier för kycklinguppfödning, och dessa kriterier kan användas av företag vid inköp av kycklingkött. Kriterierna är baserade på den senaste forskningen om djurvälfärd och framtagna av 28 ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer i Europa, däribland Djurens Rätt. Över 300 företag i Sverige och Europa har redan valt att arbeta med ECC och det är därmed på god väg att bli den nya miniminivån för kycklingproduktion. Företagen som arbetar med ECC åtar sig att uppfylla alla kriterierna senast år 2026.

Kriterierna i ECC innefattar bland annat nej till turbokycklingar och ja till mer plats för kycklingarna att röra sig på. I den svenska versionen av ECC ingår även att fler kycklingar ska få vistas ute i friska luften. Längre ner kan du läsa mer information om samtliga kriterier, samt se tillhörande källor. 

Tabellen visar en jämförelse mellan svensk konventionell kycklingproduktion och ECC. I artikeln “Uppfyller Svensk Fågel kriterierna i European Chicken Commitment?” finns mer detaljerad information om detta.

Tabell

Kriterierna i European Chicken Commitment (ECC) förklarade

Följa EU-reglerna

Företagen som importerar kycklingkött ska se till att även det köttet kommer från förhållanden som uppfyller alla regler i EU utöver kriterierna i ECC. Det gäller till exempel de specifika krav på luftkvalitet i kycklingstallarna som finns med mera.

Beläggningsgrad

Studier har visat att beläggningsgraden, hur trångt kycklingarna har det, borde minska till åtminstone 30 kg/m² för att reducera förekomsten av sjukdomar och skador.1 Det skulle också ge kycklingarna mer frihet att röra sig för att kunna bete sig naturligt. 

I kriteriet ingår även att “thinning” undanbedes. "Thinning" eller delslakt innebär att en del av kycklingarna tas ut för slakt tidigare än de andra för att producenterna ska kunna ha maximal beläggningsgrad under fler perioder och tjäna mer pengar. Det här orsakar avsevärd stress för kycklingarna och risk för smittspridning.

Hälsosammare raser

Turbokycklingraserna som används i dagens kycklinguppfödning är i sig utsatta för mycket lidande. De är avlade för att växa så snabbt att deras ben och inre organ ofta inte hinner med utvecklingen. Det ökar risken för sjukdomar, plötslig död och svårigheter att gå för kycklingarna.3 ECC tillåter inte sådan avel och har bestämmelser kring vilka bevisat mer hälsosamma hybrider som får användas. Än så länge är Hubbard Redbro (enbart inomhusbruk), Hubbard Norfolk Black, JA757, JACY57, 787, 957, or 987, Rambler Ranger, Ranger Classic och Ranger Gold godkända, samt lantraser.

Ljus

Enligt ECC ska det vara minst 50 lux, inkluderat naturligt ljus, i stallarna. Sveriges lagstiftning kräver bara 20 lux i belysningsstyrka för kycklingar oavsett om det är ekologisk eller konventionell produktion4, trots att det inte är ljust nog för kycklingarna att se ordentligt. Forskning har visat att kycklingar uppvisar mer skador på bröstet, blir mindre aktiva och drabbas av högre dödlighet när det är mörkare än 50 lux.5

Inredning

Kycklingar har ett ursprungligt behov av att sitta högt upp och att picka i marken.6 ECC menar att kycklingar måste få tillgång till plattformar eller sittpinnar samt material att picka i förutom underlaget de går på. Något som redan borde varit en självklarhet i Sverige där alla djur enligt lag ska ha möjlighet att bete sig naturligt.7

Gasbedövning

I Sverige och i övriga världen är det lagligt och extremt vanligt att kycklingar bedövas genom att hängas upp i benen innan deras huvud förs ned i ett elbad. Det här är något som orsakar oerhörd stress och risk för skador. Metoden har även högre risk att misslyckas vilket leder till att kycklingar slaktas eller till och med skållas vid medvetande.8 Kriterierna i ECC innebär ett slut på att hänga upp kycklingarna i benen genom att enbart tillåta gasbedövning eller andra framtida metoder utan upphängning. Det alternativ som är vanligast idag är koldioxidbedövning i minst två steg. Det är inte en perfekt metod, men det minskar lidandet och riskerna.

Utevistelse

Utevistelse är en oerhört viktig faktor för att kycklingarna ska kunna bete sig så naturligt som möjligt.9 Därför ska minst 20 % av kycklingarna som företag köper in ha haft möjlighet till utevistelse. Detta är ett tilläggskriterium till ECC i länder med stark opinion för ökad djurvälfärd, som exempelvis Sverige. Det vore såklart ännu bättre om alla kycklingar fick gå ut och därför uppmuntrar Djurens Rätt företag att gå längre än minimikravet på 20 %. 

Tredjepartsgranskning

För att ECC-policyn ska vara trovärdig så behöver företaget årligen göra en offentlig rapportering om deras arbete med ECC. Dessutom krävs tredjepartsgranskning så att kycklingarna som slaktas verkligen haft det liv och den död som ECC bestämmer.

Ett 40-tal företag i Sverige är redan med och gör skillnad genom att arbeta med European Chicken Commitment.

Källor

  1. Dozier W.A. m.fl. (2005) Stocking density effects on growth performance and processing yields of heavy broilers. Poultry Science 84(8): 1332–1338. Estevez I. (2007) Density allowances for broilers: where to set the limits? Poultry Science 86(6): 1265–1272. Hall A.L. (2001) The effect of stocking density on the welfare and behaviour of broiler chickens reared commercially. Animal Welfare 10 (1): 23–40. 
  2. Frosth S. m.fl. (2020) Identification of Transmission Routes of Campylobacter and On-Farm Measures to Reduce Campylobacter in Chicken. Pathogens 9(5): 363.
  3. Wilhelmsson S. m.fl. (2019) Welfare Quality® assessment of a fast-growing and a slower-growing broiler hybrid, reared until 10 weeks and fed a low-protein, high-protein or mussel-meal diet. Livestock Science 219: 71–79. Rayner A.C. m.fl. (2020) Slow-growing broilers are healthier and express more behavioural indicators of positive welfare. Scientific Reports 10: 15151.
  4. KRAV (2021) Regler 2021.
  5. Broom D.M. & Fraser A.F. (2015) Chapter 32: The Welfare of Poultry. I: Domestic animal behaviour and welfare. 5th edition. Oxfordshire, UK, CABI. 
  6. Bailie C.L., Ball M.E.E. & O'Connell N.E. (2013) Influence of the provision of natural light and straw bales on activity levels and leg health in commercial broiler chickens. Animal 7(4): 618–626. 
  7. Djurskyddslag (2018:1192).
  8. EFSA (2019) Slaughter of animals: poultry. Scientific opinion. EFSA Journal 17(11): 5849. 
  9. Ipek A. & Sozcu A. (2017) The effects of access to pasture on growth performance, behavioural patterns, some blood parameters and carcass yield of a slow-growing broiler genotype. Journal of Applied Animal Research 45(1): 464–469.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem