Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
 • min 35 kr/mån
kr/mån

Slakt utan bedövning

Slakt utan bedövning är inte lagligt i Sverige men i flera andra länder, både i och utanför EU. Det kan finnas religiösa skäl bakom att avstå från bedövning vid slakt, men ofta är skälen enbart ekonomiska.

Slakt innebär att ett djur får strupen uppskuren och förblöder till döds. Enligt svensk lag måste alla djur göras medvetslösa, "bedövas", före avblodningen.(1) 

Detta gäller dock inte för vilda djur - vid jakt och fiske är det vanligt att djur som ska bli livsmedel dödas utan bedövning, ofta i en utdragen och plågsam process. 

Olika skäl 

I många länder förekommer det att slakt av tamdjur genomförs utan föregående bedövning.(2) Ibland motiveras det av religiösa skäl, då judiska och muslimska slaktföreskrifter kan tolkas som att bedövning är olämpligt. I till exempel Belgien, Irland och Frankrike slaktas en stor del av alla får och nötdjur utan bedövning, och många av dem säljs till bland annat Sverige.(3) Grunden för denna obedövade slakt är rent ekonomisk och beror inte på efterfrågan från religiösa konsumenter.

Utdraget lidande

Att få strupen avskuren vid fullt medvetande är mycket plågsamt för djuret, då död genom blodförlust är både utdraget och smärtsamt.(4) För ett vuxet nötdjur tar det omkring en minut att bli medvetslös efter att halspulsådrorna, luftstrupen och matstrupen skurits av, för ett får tar det omkring 15 sekunder och för en kyckling 30-60 sekunder.(5) 

Under den tiden lider djuret både av smärtan från snittet, kvävning genom att blod kommer ner i lungorna, och själva blodförlusten.(5)

Bedövning betyder inte smärtfritt

Även slakt med bedövning innebär mycket lidande. Inte minst gäller det för grisar och fiskar som bedövas med koldioxid, en utdragen och smärtsam process.(6) För fiskar är metoden dessutom ineffektiv, så där är slakt utan bedövning vanligt, även i Sverige. Hönor och kycklingar utsätts också för en mycket plågsam bedövning när de hängs upp i benen vid fullt medvetande. Det är inte heller helt ovanligt att bedövningen är otillräcklig eller missar.(6, 7)

Märkt och omärkt

Kött från djur som dödats utan bedövning kan vara märkt som halal eller kosher i butikerna, men sannolikt säljs den största delen av köttet omärkt(3). Samtidigt kan kött som är halalmärkt lika gärna komma från djur som har fått bedövning innan slakt. Den som äter kött utan att vara säker på att det kommer från ett land där djur måste slaktas med bedövning, äter därför med stor sannolikhet kött från djur som slaktats obedövade.(11)

Religiös slakt med bedövning

Många muslimer runt om i världen accepterar vissa former av bedövning före slakt.(8) Bedövningen ska då helst vara reversibel, det vill säga att djuret kan vakna upp ur bedövningen fullt återställd. Elektrisk bedövning av huvudet fungerar på det sättet. Därför sker idag en hel del halalslakt med bedövning, bland annat i Sverige (all halalslakt), Nya Zeeland (all halalslakt), Italien, Danmark Storbritannien, Sydafrika och Australien(9).

Det som skiljer sådan halalslakt från annan slakt är saker som bara har betydelse för konsumenterna och inte för djuren. I dagsläget godkänner de flesta judiska grupper endast slakt utan föregående bedövning. På vissa håll, till exempel i Österrike, Estland, Lettland och Finland, sker kosherslakt där djuren bedövas med bultpistol omedelbart efter snittet, så kallad "post-cut stunning".(4, 9)

Bakgrunden till de religiösa slaktföreskrifterna

De religiösa slaktreglerna från både den judiska och muslimska traditionen är en beskrivning av den mest skonsamma slaktmetod man kände till då de skrevs. Den traditionella halalslakten har en rad kriterier, bland annat att djuret ska vara friskt och utan skador, få mat och vatten innan slakt, att inget djur ska se ett annat djur dö och att djuren ska behandlas med medlidande och värdighet.(8, 10) 

Att djuret är bedövat kan anses som en skada, och det är den tolkningen som ligger bakom kritiken mot bedövning. Bedövning inför slakt är därmed ett ganska nytt påfund - det är inte länge sedan alla djur slaktades utan bedövning.

Källor

 1. Djurskyddslagen SFS 1988:534.
 2. Djurskyddsmyndigheten (2007) Regeringsuppdrag om religiös slakt. Dnr 2006-1844.
 3. Lantbrukets affärstidning ATL (2011). Slakt utan bedövning fortsatt omärkt . Sidan besökt 2017-11-02.
 4. Federation of veterinarians of Europe (2002). Slaughter prior stunning. Sidan besökt 2017-11-02.
 5. The European Food Safety Authority (2004) Scientific Report of the Scientific Panel for Animal Health and Welfare on a request from the Commission related to welfare aspects of animal stunning and killing methods.
 6. Atkinson et al (2012) Assessing pig welfare at stunning in Swedish commercial abattoirs using CO2 groupstun methods. Animal Welfare 21, 487-495.
 7. Atkinson S & Algers B (2007) Stun Quality in Relation to Cattle Size, Gun Type and Brain hemorrhages. Proceedings of the XIII International Congress in Animal Hygiene (ISAH), Tartu, Estonia.
 8. Sveriges Halalråd. Hemsida: www.halalsweden.se , sidan besökt 2017-11-02.
 9. British Veterinary Association (2015). BVA Parliamentary Briefing: Slaughter without stunning and food labelling.
 10. Islam som grund för djurrätt - föreläsning med Muhammad Muslim Eneborg, finns som podcast här .
 11. Library of the European Parliment (2012). Religious slaughter of animals in the EU. Sidan besökt 2017-11-02.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem