Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 35 kr/mån
kr/mån

Ledningsgruppen

Från vänster: Moa Richter Hagert, Moa Ranum, Sara-Maria Westerlund, Benny Andersson Foto: Kim-Evert Olofsson

Djurens Rätts ledningsgrupp består av följande personer.

Benny Andersson
Verksamhetschef
[email protected]
08 - 555 914 02

Medlem och ideellt engagerad sedan 1997.  Anställdes 2000. Arbetade inledningsvis med utbildning av och stöd till Djurens Rätts medlemmar och lokalorganisationer. Var under flera år kampanjchef för Djurens Rätt där han initierade och ledde organisationens arbete med sommarturné och Facebook. Var så fram till 2010 för att därefter gå in i rollen som verksamhetschef. Har därefter bland annat utvecklat organisationens medlemsrekrytering och påverkansarbete gentemot företag.

Arbetade tidigare som banktjänsteman. Tillför kompetens i ledningsgruppen främst rörande verksamhetsutveckling, kampanjstrategi och företagsrelationer.

Sara-Maria Westerlund
Enhetschef för Administration och ekonomi
[email protected]
08 - 555 914 42

Medlem och ideellt engagerad sedan 2007.  Anställdes 2011. Arbetade inledningsvis med planering och genomförande av Djurens Rätts sommarturné. Är idag personalansvarig och chef för enheten som ansvarar för ekonomiärenden, medlemsservice, postorder och övrig administration. Har i den rollen radikalt förnyat medlemshanteringen och lett arbetet med att upprätta effektiva rutiner för ekonomihantering och personalfrågor.

Har en bakgrund inom administration på Posten, samt har arbetat med kampanjer och värvning inom ideell sektor. Tillför kompetens i ledningsgruppen främst rörande insamling, ekonomi och personalfrågor.

Moa Ranum
Enhetschef för Företagssamarbeten och insamling
[email protected]
08 - 555 914 13

Medlem och ideellt engagerad sedan 2009.  Anställdes 2015. Arbetade inledningsvis som ansvarig för Djurens Rätts lokala verksamhet i sydvästra Sverige, för att sedan bli chef för enheten som ansvarar för företagssamarbeten och insamling.

Arbetade tidigare med att införa och utveckla ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Den bakgrunden har bidragit till att nivån på organisationens interna rutiner höjts och effektiviserats. Tillför kompetens i ledningsgruppen främst rörande organisationskännedom, arbetsmiljöfrågor och medlemsrekrytering.

Moa Richter Hagert
Enhetschef för Utåtriktat arbete (tjänstledig)

Medlem sedan 2011 och anställd sedan 2013. Arbetade inledningsvis med planering och genomförande av Djurens Rätts sommarturné. Är idag kommunikationsansvarig och chef för enheten som ansvarar för organisationens utåtriktade arbete. Ett resultat av de senaste årens arbete med detta är exempelvis att Djurens Rätt årligen får ca 40-50 debattartiklar publicerade.

Har en bakgrund inom turism- och upplevelseindustrin där hon arbetat bland annat med ledarskap, kommunikation och utbildning på Gröna Lund och på Branäsgruppens fjällanläggningar. Utbildad i reklam och PR vid Stockholms universitet. Tillför kompetens i ledningsgruppen främst rörande kommunikationsstrategi, projektledning och ledarskap.

Sebastian Wiklund
Enhetschef för Politisk påverkan och sakfrågor
[email protected]
08 - 555 914 41

Medlem och anställd sedan 2018.  Primära ansvarsområden är att leda och fördela arbetet inom enheten, samt att bygga relationer till politiker och beslutsfattare med syfte att få gehör för Djurens Rätts frågor.

Innehar en magisterexamen i statskunskap och var innan arbetet hos Djurens Rätt bland annat heltidspolitiker som gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholm stad. Tillför kompetens i ledningsgruppen främst rörande politisk sakkunskap och civilsamhällesfrågor.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem