Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Ledningsgruppen

En bild på sju personer som står framför en fotovägg.
Från vänster: Sofia Leander, Coral Ricote, Sara-Maria Westerlund, Francesca Vilches, Benny Andersson, Linn Åkesson, Sebastian Wiklund. Foto: Malin Thunberg

Djurens Rätts ledningsgrupp består av följande personer.

Benny Andersson
Generalsekreterare
[email protected]

Medlem och ideellt engagerad sedan 1997. Anställdes 2000. Arbetade inledningsvis med utbildning av och stöd till Djurens Rätts medlemmar och lokalorganisationer. Var under flera år kampanjchef för Djurens Rätt där han initierade och ledde organisationens arbete med sommarturné och Facebook. Var så fram till 2010 för att därefter gå in i rollen som generalsekreterare. Har därefter bland annat utvecklat organisationens medlemsrekrytering, insamling och påverkansarbete gentemot företag. Sitter sedan 2019 i styrelsen för Eurogroup for Animals och sedan 2020 i styrelsen för World Federation for Animals.

Benny arbetade tidigare som banktjänsteman. Tillför kompetens i ledningsgruppen främst rörande verksamhetsutveckling, kampanjstrategi och internationella samarbeten. 

LinkedIn | Twitter | Benny på jobb.djurensratt.se

Sara-Maria Westerlund
Operativ chef
[email protected]

Medlem sedan 2007 och ideellt engagerad 2009. Anställdes 2011. Arbetade inledningsvis med planering och genomförande av Djurens Rätts sommarturné. Har sedan dess arbetat som enhetschef men är sedan 2020 operativ chef. Har även suttit i arbetsgivarorganisationen IDEA:s styrelse 2019-2020, nuvarande Fremia.

Sara-Maria har under sina många år inom organisationen haft mycket fokus på utveckling och effektivisering. Främst internt vad gäller administration, ekonomihantering och personalfrågor. Tillför kompetens i ledningsgruppen främst i frågor som rör ekonomi, personalfrågor och ledningsfrågor.

Sara-Maria på jobb.djurensratt.se

Coral Ricote
Kampanjchef
[email protected]

Medlem och ideellt engagerad sedan 2017. Anställdes 2017. Arbetade inledningsvis med planering och genomförande av Djurens Rätts sommarturné, under tre somrar som turnécoach och sedan som ansvarig projektledare. Är idag chef för kampanjer och engagemang. Primära ansvarsområden är att leda och samordna Djurens Rätts kampanjarbete på nationell såväl som internationell nivå, samt mobilisering och utbildning av volontärer.

Coral har en bakgrund inom pedagogik. Var under flera år ideellt engagerad i ledande djurrättsorganisationer i Spanien och Italien. Tillför kompetens i ledningsgruppen främst rörande projektledning, kampanjstrategi och internationell erfarenhet.

Coral på jobb.djurensratt.se

Francesca Vilches
Chef Djurvänlig konsumtion
[email protected]

Medlem och ideellt engagerad sedan 2011. Anställdes 2015 som turnécoach för Djurens Rätts sommarturné, för att sedan bli ansvarig för konsumentfrågor. Är sedan 2020 chef för djurvänlig konsumtion. Har hunnit med att skriva en vegansk kokbok parallellt med att utveckla Djurens Rätts sajt för vegoinspiration. Väljvego.se är idag en av de mest välbesökta vegosajterna i Sverige.

Francesca har en utbildning inom kostvetenskap, samt har tidigare arbetat som säljare. Tillför kompetens i ledningsgruppen främst rörande organisationskännedom, kommunikation och företagsrelationer.

Francesca på jobb.djurensratt.se

Linn Åkesson
Kommunikationschef
[email protected]

Medlem och anställd sedan januari 2021. Är kommunikationschef och leder enheten som ansvarar för organisationens utåtriktade kommunikation. I detta ingår bl.a. mediakontakter, marknadsföring och arbete med Djurens Rätts kanaler i sociala medier. Djurens Rätt är idag en Sveriges mest framgångsrika aktörer när det kommer till engagemang och räckvidd i just sociala medier och har de senaste åren innehaft en stadig topplacering i Medieakademins årliga Maktbarometer.

Linn har en lång bakgrund inom TV-produktion och evenemang. Tillför kompetens i ledningsgruppen inom projektledning, kommunikation samt digitala och rörliga medier.

TwitterLinn på jobb.djurensratt.se

Moa Ranum
Insamlingschef
[email protected]

Medlem och ideellt engagerad sedan 2009.  Anställdes 2015. Arbetade inledningsvis som ansvarig för Djurens Rätts lokala verksamhet i sydvästra Sverige, för att sedan bli insamlingschef.

Arbetade tidigare med att införa och utveckla ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Den bakgrunden har bidragit till att nivån på organisationens interna rutiner höjts och effektiviserats. Tillför kompetens i ledningsgruppen främst rörande organisationskännedom, arbetsmiljöfrågor och medlemsrekrytering.

Moa på jobb.djurensratt.se

Sebastian Wiklund
Samhällspolitisk chef
[email protected]

Medlem och anställd sedan 2018. Primära ansvarsområden är att leda och fördela arbetet inom enheten som ansvarar för samhällspolitik och sakfrågor, samt att bygga relationer till politiker och beslutsfattare med syfte att få gehör för Djurens Rätts frågor. Sebastian ingår i Kommerskollegiums referensgrupp för handel och djurskydd.

Sebastian innehar en magisterexamen i statskunskap och var innan arbetet hos Djurens Rätt bland annat heltidspolitiker som gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholm stad. Tillför kompetens i ledningsgruppen främst rörande politisk sakkunskap och civilsamhällesfrågor.

TwitterSebastian på jobb.djurensratt.se

Sofia Leander
Chef verksamhetsstöd
[email protected]
Medlem sedan 1998. Anställdes 2005. Arbetade med kampanjer och volontärstöd. Ideellt engagerad i samband med studier och annat arbete 2009-2017. Återvände som anställd inom verksamhetsstöd 2017, och tillträdde som enhetschef 2020.

Sofia har en lång bakgrund av djurrättsarbete, bland annat från Storbritannien och USA. Tillför kompetens i ledningsgruppen främst rörande organisationskännedom och administrativ optimering.

Sofia på jobb.djurensratt.se

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem