Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Granskning av partiernas djurpolitik 2014-2018

Granskning av partiernas djurpolitik 2014-2018
Grafik från Tidningen Djurens Rätt

För nästan varannan väljare är djurrättsfrågor viktiga i val av vilket parti de ska rösta på i riksdagsvalet. Inför valet 2014 ställde Djurens Rätt ett antal frågor till partierna om deras djurpolitik. Vi har följt upp frågorna och kartlagt hur partierna har drivit djurpolitiken i praktiken.

Så här tyder du bilden

Den första cirkeln visar vad partiet har sagt att de ska göra. Den andra vad de har gjort.

Grön och gul cirkel Grönt innebär att de arbetar för ett bättre djurskydd och är aktiva i frågan. Gult att de verkar i riktning med Djurens Rätts förslag. Gult och grönt betyg betyder godkänt.

Pink Rosa betyder att partiet inte har agerat, eller har för avsikt att agera, i frågan, eller arbetar för ett sämre alternativ.

Grå Grått innebär att partiet inte har tagit ställning

Så här är granskningen gjord

Granskningen sammanfattades också av journalisten Marcus Oscarsson i TV4:s Nyhetsmorgon - se inslaget här.

Granskningen är en genomgång av partiernas agerande i djurpolitiska frågor under mandatperioden 2014-2018. Utgångspunkten för granskningen är de svar partierna lämnade i Djurens Rätts valenkät 2014. Vi har granskat motioner, interpellationer och färdplaner samt de förslag som regeringen lagt fram. Vi har inte enbart mätt aktivitet i riksdagen utan också vad partierna har fått igenom i konkret politik. Därför har vi även sammanfattat hur regeringen har gjort skillnad för djuren under mandatperioden.

Inom flertalet partier finns det enskilda ledamöter som agerat i djurskyddsfrågor och dessa finns redovisade i den fullständiga rapporten men för att få godkänt (grönt eller gult betyg) krävs att det är partiet eller dess talesperson i djurskyddsfrågor som drivit frågan. Partierna har fått möjlighet att kommentera och komplettera vår sammanställning av partiets djurpolitik, vilket samtliga gjort.

Här hittar du en sammanställning parti för parti om hur de har agerat i olika djurfrågor: Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet

Så här har det gått med partiernas vallöften för djuren

Ersätta djurförsök

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i regering, och i en budgetöverenskommelse med Vänsterpartiet, avsatt särskild finansiering till 3R-centret som ska främja och samordna alternativ till djurförsök. 3R står för replace, reduce och refine. Det är en viktig händelse under mandatperioden. Satsningen betyder att Sverige nu har ett fungerande kompetenscenter för 3R-frågor och därmed nya förutsättningar för att närma sig det slutliga målet i EU:s försöksdjursdirektiv som är att ersätta alla försök på levande djur.

Sverigedemokraterna har motionerat om att avsätta medel för inrättandet av 3R-centret.

Allianspartierna har inte arbetat för att 3R-centret skulle få särskild finansiering. De vill att finansieringen hanteras inom Jordbruksverkets ordinarie förvaltningsanslag.

Avveckling av pälsdjursfarmning

Regeringen tog med den hårt kritiserade pälsdjursfarmningen i sitt arbete med den nya djurskyddslagen. Isabella Lövin, språkrör för Miljöpartiet, konstaterade att minkfarmning är en bransch som fått mycket kritik och där man har anledning att ifrågasätta om minkarna kan utföra sina naturliga beteenden så som det står i djurskyddslagen. Regeringen tillsatte därför en utredning om pälsdjursfarmning samtidigt som de skärper definitionen av naturligt beteende i djurskyddslagen. Utredningen ska presenteras i januari nästa år.

Det parti i riksdagen som varit mest aktivt i att driva frågan om avveckling av minkfarmning genom motioner och debatter är Vänsterpartiet.

Förhållandena på Sveriges minkfarmer är den djurfråga som engagerat flest enskilda riksdagsledamöter över blocken. Det har lagts flera motioner om striktare krav för minkfarmer av enskilda ledamöter från alla partier förutom Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Förbud mot vilda djur på cirkus

I regering har Socialdemokraterna och Miljöpartiet gått fram med förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus i samband med att de lade fram förslaget till ny djurskyddslag. Åtgärden leder i praktiken till att vilda djur på cirkus försvinner.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har därutöver föreslagit att en positiv lista över de domesticerade djur som får hållas på cirkus införs för att undvika att nya olämpliga djurarter tas in på cirkus.

Förslaget om förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus förväntas få stöd av Alliansen varför alla partier har fått godkänt.

Minskad köttkonsumtion

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i regering presenterat Livsmedelsstrategin som talar för minskad köttkonsumtion men samtidigt för ökad konsumtion av svenskt kött. De har förstärkt möjligheten att ställa krav vid offentlig upphandling för att kraven på kött som upphandlas ska likna svenska djurskyddsregler.

Miljöpartiet har presenterat en ambitiös klimatfärdplan för partiet som innehåller konkreta åtgärder för att främja vegetariskt, såsom antibiotikaskatt på kött och vegonorm i skolrestauranger. Det gör att Miljöpartiet får grönt betyg medan Socialdemokraterna får gult.

Liberalerna har föreslagit obligatorisk klimatmärkning för visst kött i sitt klimatprogram. I riksdagen är det Vänsterpartiet som har varit det mest aktiva partiet med motioner och debatter om minskad köttkonsumtion.

Utevistelse för grisar

Medan kor har rätt till bete får grisar hållas inomhus på betonggolv hela livet utan möjlighet att utföra sina naturliga beteenden som att böka och beta. Det enda parti som lagt förslag om utevistelse för grisar är Vänsterpartiet, som även varit aktiva i närliggande frågor om djurskydd för grisar.

Långa djurtransporter i EU

Regeringen har varit aktiva i frågan om långa djurtransporter i EU, och rönt framgång med att sätta frågan på EU:s agenda. Samtliga allianspartier får grönt ljus i och med att de har lyft frågan i motioner. Bland de borgerliga partierna har Centerpartiet och Moderaterna varit de mest aktiva genom att agera i EU-parlamentet och ställa fråga till ansvarig minister.

Djurskyddsmyndighet

Inget parti har drivit frågan om djurskyddsmyndighet under mandatperioden. Vänsterpartiet och Miljöpartiet uppgav i valenkäten 2014 att de istället förordade en djurombudsman men har inte lagt förslag. Sverigedemokraterna, som i valenkäten svarade nej på frågan om djurskyddsmyndighet, är det enda parti som under den här mandatperioden har motionerat om införandet av en djurombudsman.

Förbud mot att överge djur

Det fanns redan ett förbud i djurskyddslagen mot att överge djur, men den nya skrivningen förtydligar det. I och med den nya djurskyddslag som lagts fram av Socialdemokraterna och Miljöpartiet blir det ett uttryckligt förbud mot att överge djur. Förslaget förväntas få stöd i riksdagen av Alliansen och Sverigedemokraterna varför samtliga partier får godkänt.

ID-märkning och registrering av katter

För att komma tillrätta med problemet med hemlösa katter har Socialdemokraterna och Miljöpartiet i samband med att de lagt fram den nya djurskyddslagen sagt att de tillsätter en utredning med avsikt att genomföra obligatorisk ID-märkning och registrering av katter. Förutom regeringspartierna är det Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som har varit aktiva för införande av obligatorisk ID-märkning och registrering genom motioner.

Enskilda riksdagsledamöter från alla partier, förutom Centerpartiet och Kristdemokraterna, har motionerat om krav på ID-märkning och registrering.

Positiv lista för sällskapsdjur

Handeln med exotiska djur orsakar mycket lidande. En lista över de domesticerade djur som är tillåtna för privatpersoner att hålla kallas för positiv lista. Vänsterpartiet har som enda parti varit aktiva i att föreslå positiv lista för sällskapsdjur.

Noteringar

Djurens Rätt är en inkluderande, demokratisk och politiskt obunden antivåldsrörelse. Vi delar inte några värderingar med ideologier, partier och föreningar som kan förknippas med rasism, nazism, främlingsfientlighet eller andra extrema åsikter som strider mot Djurens Rätts värdegrund.

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem