Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Antalet minkföretag minskar i Sverige

Foto: Cecilia Mille

Under 2020 räknade länsstyrelserna med att det fanns ungefär 40 företag med minkfarmer kvar i Sverige. Enligt den kartläggning Djurens Rätt gjort närmar sig nu antalet snarare 25 stycken. På grund av dålig lönsamhet innan pandemin, och avelsförbud under pandemin, fasas minkfarmerna ut en efter en. Djurens Rätt arbetar för ett tydlig politiskt beslut om avveckling.

När Djurens Rätt i början av året frågade länsstyrelserna om deras kännedom om företag med minkfarmer i länen, uppgav de att det fanns ungefär 40 stycken totalt. En minskning från ungefär 54 stycken året innan.

Enligt Djurens Rätts kartläggning är det nu snarare ungefär 21 företag, och som mest 33 stycken, med minkfarmer kvar i landet. Majoriteten av dem har även stora ekonomiska svårigheter. Redan innan pandemin fanns det svårigheter att sälja svenska minkpälsar, och under året kan inga nya minkar födas upp på grund av beslut om avelsförbud för att minska smittspridning.

Under föregående vecka presenterade ett av företagen sin årsredovisning för 2020, med kommentaren “Verksamhet med pälsdjursuppfödning är under avveckling.”

– Minkfarmer hör till historien och det är glädjande varje gång vi får höra om att antalet minkar i gallerburar minskar. Men regeringen behöver förbjuda den här typen av verksamhet nu, då ekonomiska konkurser både leder till potentiellt lidande hos människor och djuren på farmerna, säger Camilla Bergvall, risksordförande för Djurens Rätt.

Pälsdjursfarmning är en dödlig industri. Men de trånga burarna orsakar inte bara ett lidande för djuren, utan har också visat sig utgöra ett hot mot folkhälsan. Vill du hjälpa oss påverka politiker att stänga minkfarmerna?

Anna Harenius

Anna Harenius | Sakkunnig

31 augusti 2021

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem