Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Historisk framgång när EU-parlamentet gav sitt stöd till medborgarinitiativet End the Cage Age

Djurens Rätts riksordförande Camilla Bergvall var på plats när medborgarinitiativet uppmärksammades i Bryssel 2019. Foto: Djurens Rätt

Historia skrevs den 10 juni när EU-parlamentet röstade om medborgarinitiativet End the Cage Age. Initiativets mål är ett förbud av burhållning av djur inom lantbruket och är ett samarbete mellan Djurens Rätt och 170 andra organisationer. Med sina 1,4 miljoner underskrifter är End the Cage Age det tredje mest framgångsrika medborgarinitiativet någonsin. Går förslaget igenom hela vägen innebär det en historisk förändring för 300 miljoner djur i Europa varje år.

Mycket stod på spel när EU-parlamentet den 10 juni skulle debattera och rösta om End the Cage Age. Tidigare i maj fick initiativet stöd från jordbruksutskottet i EU vilket bådade gott omröstning. Och med överväldigande majoritet, 558 ja-röster mot 37 nej, fick medborgarinitiativet stöd även från parlamentet.

Det är oerhört stort och viktigt att EU-parlamentet ställer sig bakom att fasa ut burarna inom EU till år 2027. Ett liv i bur innebär stort lidande och det är verkligen dags att vi avvecklar burarna i Europa. Medborgarna i Europa har genom End the Cage Age tydligt visat att de vill se ett förbud och nu är det upp till bevis hur EU-kommissionen väljer att agera.
- Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt

Initiativet End the Cage Age är ett samarbete mellan Djurens Rätt och 170 andra organisationer och har skrivits under av 1,4 miljoner EU-medborgare. I oktober förra året lämnades det över till EU-kommissionen. End the Cage Age är det första framgångsrika medborgarinitiativet som rör förbättrat djurskydd inom EU. Tidigare i år gick 140 forskare ut i ett öppet brev där man vädjade till EU-kommissionen att ta fram ett lagförslag för att burhållning av djur i jordbruket ska fasas ut senast 2027.

I förra veckan vädjade Djurens Rätt i ett öppet brev till Sveriges EU-politiker att stödja förslaget när frågan idag skulle tas upp i EU-parlamentet. Det var därför glädjande att se att samtliga svenska EU-parlamentariker röstade nej till burar och ja till ett starkare djurskydd.

Omröstningsresultat

Näst på tur väntar besked från EU-kommissionen i slutet på juni hur de avser gå vidare med förslaget. Går initiativet igenom hela vägen är det en historisk seger för djuren. Omröstningen idag är en stor framgång och ett viktigt steg på vägen. Djurens Rätt har under lång tid drivit på för att burhållning av djur ska förbjudas, både i Sverige och i EU. Under 2019 samlade organisationen in närmare 50 000 underskrifter till initiativet, som lämnades över till EU-kommissionen 2020.

Miljontals djur lever ett liv i bur

Trots att EU:s fördrag säger att djur är kännande varelser hålls mer än 300 miljoner grisar, hönor, kalvar, kaniner, ankor och vaktlar i burar inom livsmedelsproduktionen i EU:s medlemsländer. Majoriteten av burarna är kala, trånga och förnekar djuren en möjlighet till naturligt beteende. Att avveckla burarna skulle innebära en radikal förändring för de djur som föds upp i djurfabrikerna och skulle innebära en förändring för miljontals djur varje år.

Djurhållning i burar är grym, onödig och har ingen plats i dagens samhälle. Tack vare ditt stöd kan vi få bort burarna en gång för alla.

Linn Åkesson

Linn Åkesson | Kommunikationschef

10 juni 2021

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem