Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/djurvanlig_kommun/2023/Burlov_Djurvanlig_kommun_2023
Linn Åkesson

Linn Åkesson

Kommunikationschef18 April 2023fler nyheter
dela:

Det här är Sveriges djurvänligaste kommun 2023

Djurens Rätt presenterar idag den årliga rankingen Djurvänlig kommun för femte året i rad. I årets tio-i-topplista finns representation från norr till söder, där majoriteten av kommunerna har minskat mängden kött som serveras det senaste året. Burlövs kommun hamnar högst upp på listan och utses därmed som vinnare i årets ranking.

Djurens Rätts ranking Djurvänlig kommun är baserad på en enkätundersökning om de djurvänliga val som Sveriges kommuner har implementerat. Alla kommuner får chansen att svara och visa på de val som gjorts gällande kommunala verksamheter och inköp, med stort fokus på den mat som serveras i skolor och förskolor. Satsningar på växtbaserad mat och höga djurskyddskrav vid upphandling och inköp av animaliska produkter väger tyngst, vilket resulterar i högre placering på listan. I år har 71 procent av Sveriges kommuner svarat på hela eller större delen av undersökningen och maxpoängen har varit 174 poäng.

Nära 70 procent av kommunerna har ökat servering av växtbaserad mat

Resultatet visar att samtliga kommuner ställer djurskyddskrav vid upphandling av animalieprodukter, men att nivån på kraven har sänkts som en följd av det höjda kostnadsläget. Nära 70 procent har genomfört åtgärder som resulterat i minskat mängd kött och ökad servering av växtbaserad mat. Fjorton procent uppger att de minskat serveringen av kycklingkött. Frågan var ny för i år och av kommentarerna framgår att bristfällig djurvälfärd i kycklingproduktionen engagerar. Djurvänlig kommun 2023 visar också att mer än var tredje kommun har ökat antalet vegetariska dagar per vecka.

– Att allt fler kommuner ställer om och introducerar mer växtbaserat och samtidigt också ställer djurskyddskrav är glädjande att se. Köttkonsumtionen måste halveras till 2030 för djuren, klimatet och folkhälsan. Och här gör kommunerna ett bra jobb för att nå dessa mål, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Livsmedelsverket rekommenderar att alla skolor erbjuder minst en vegetarisk rätt varje dag, som alla kan ta av utan att förbeställa. Nio av tio kommuner har detta varje dag i alla skolor och på gymnasiet. På förskolenivå har det skett en ökning från 25 till 31 procent från förra året. 

Burlöv - Sveriges mest djurvänliga kommun 2023

Vinnare av Djurvänlig kommun 2023 är Burlövs kommun, med 142 poäng av 174 möjliga. Burlövs kommun har legat på tio-i-topplistan flera gånger tidigare, och i år seglat upp till en första plats från förra årets femteplacering. Det senaste året har kommunen satsat på mer växtbaserad mat i sin helhet, både genom minskad servering av kött men också ökad användning av växtbaserade mejeriprodukter. Fler vegetariska dagar har blivit introducerade och veganska rätter har införts på menyn.

– Jag brinner för att få utveckla den hållbara matproduktionen med omsorg om djuren. Som förälder kan jag påverka vad vi äter hemma. I min roll som måltidschef i en kommun kan jag påverka utvecklingen i samhället. I min måltidsverksamhet arbetar jag för att sträva mot de globala målen i Agenda 2030 som vi kan påverka 2030, t ex utsläpp av CO2, främja modernt jordbruk och näringsriktig mat för alla, säger Ola Moberg, kostchef för Burlövs kommun.

Andrapristagaren Tierps kommun har funnits med på topplistan både under 2020 och 2021. På tredjeplats hittar vi Örebro, som även de klättrat från förra året då de befann sig på plats 16 i rankningen. 

Östersund är den enda rena nykomlingen på tio-i-topp. Järfälla, Sandviken och Nyköping hade topplisteplaceringar även förra året. Stenungsund, Göteborg och Köping har alla varit nära toppen förut och gör nu comeback efter en tid med något lägre placeringar.

Sveriges mest djurvänliga kommuner 2023:

1. Burlöv
2. Tierp
3. Örebro
4. Östersund
5. Järfälla
6. Sandviken
7. Stenungsund
8. Göteborg och Köping
10. Nyköping

Se fullständig lista 

Samtliga kommuner ställer djurskyddskrav vid upphandling

När kommunerna upphandlar animalieprodukter kan de ställa vissa djurskyddskrav som rör uppfödning, transport och slakt och på olika nivåer. Samtliga kommuner i årets undersökning ställer djurskyddskrav vid upphandling av dessa typer av produkter.

Ekologisk produktion i nivå med KRAV-certifiering är den nivå som i dagsläget ger högst djurvälfärd bland Upphandlingsmyndighetens kriterier. Undersökningen 2023 visar på en minskning av andelen kommuner som ställer krav på den högsta nivån jämfört med förra året, och det höga kostnadsläget anges som orsak.

Djurskydd i samband med högtider

Hela 94 procent av kommunerna anger att de avstår från kommunalt arrangerade fyrverkerier. År 2020 var andelen kommuner som avstod från fyrverkerier mindre än 25 procent. Den kraftiga ökningen, som skett på bara några få år, verkar alltså hålla i sig även efter pandemin. Runt 90 procent av kommunerna avstår från påskfjädrar.

Fakta Djurvänlig kommun

● Undersökningen genomfördes under perioden november 2022 till februari 2023.
● Kartläggningen genomförs för femte året i rad. 
● 207 av landets 290 kommuner har deltagit i årets undersökning.
● Kommunerna ombads svara på två enkäter inkluderat en kostenkät och en övrig enkät. 
● Djurvänlig kommun har stort fokus på den mat som serveras i skolor och förskolor men också vilka djurskyddskrav som ställs vid upphandlingar. Kostenkäten väger då tyngst i rankingen eftersom de frågorna påverkar flest djur och i störst utsträckning. Den övriga enkäten kompletterar med frågor som berör användning av påskfjädrar, begränsning av fyrverkerier, och åtgärder för att skydda djur vid valborgsfirande.
● Svaren poängsätts och kommunerna rangordnas på listan över djurvänliga kommuner. 

 

Bild: Fr. v. Mats Jönsson, förvaltningschef utbildnings- och kulturförvaltningen, Ola Moberg, Verksamhetschef Måltid, Camilla Bergvall, riksordförande Djurens Rätt och Kristoffer Daag, utbildnings- och kulturnämndens ordförande. Foto: Andi Persson

Djurvänlig kommun 2023

Ta del av hela rankingen!

På följande sida kan du ta del av hela undersökningen för Djurvänlig kommun 2023 i dess helhet.

Ta del av resultatet