Mastodon Hoppa till huvudinnehåll
Typ av gåva
  • min 50 kr/mån
kr/mån

Stora brister i kycklingfabrikerna

Kycklingar i svensk köttindustri, trängsel och smuts.
Kycklingar på en svensk kycklinganläggning.

Varje år genomför länsstyrelserna kontroller på i genomsnitt en tiondel av alla djurfabriker. Statistiken för kycklingfabrikerna visar vad som lätt kan bli fel när många djur hålls tätt. En femtedel av kontrollerade anläggningar hade sämre hygien än vad som anses vara lagligt, där kycklingarna tvingas leva i sin egen avföring.

I Sverige finns det drygt 200 företag som håller kycklingar i fabriksliknande förhållanden med i genomsnitt över 100 000 kycklingar per uppfödningsomgång. Kycklingarna är avlade för snabb tillväxt och hålls tätt under de 35 dagar de får leva. Enligt statistik från Jordbruksverket kontrollerades enbart 21 av företagen under 2020*. 

En femtedel av kontrollerade kycklingfabriker hade så pass dålig hygien i stallen att det noterades som brist. Dålig hygien är både ett problem för smittrisker och risker för smärtsamma frätskador, under kycklingarnas fötter, när de tvingas leva i sin egen avföring.  

Brister som hittades

  • 19 % hade smutsig ströbädd av dålig hygienisk kvalitet.
  • 14 % hade för smutsiga ytor där kycklingarna befann sig.
  • 14 % hade inte vård eller särskilt utrymme för sjuka och skadade djur.
  • 13 % hade för hög beläggningsgrad och trängsel.

– Många av de här bristerna skulle inte uppkomma om kycklingfabrikerna hade färre djur och ställde högre krav än miniminivån i lagstiftningen. Djurens Rätt arbetar med European Chicken Commitment för att höja miniminivån för bättre kycklingvälfärd. Men som konsument är det enklaste att byta bort kycklingarna från tallriken till ett växtbaserat alternativ, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Bristerna gäller kontroller på anläggningarna och inte slakterierna. Ett av företagen som haft slaktbrister på senare tid är Kronfågel. För några år sedan hade även det näst största företaget Guldfågeln allvarliga brister som hittades på slakteriet. 

* Statistiken kommer från Jordbruksverkets sammanställning av kontroller från länsstyrelserna år 2020, som Djurens Rätt särskilt begärt ut gällande kycklingarna. 

 

Välj bort kycklingen från tallriken och ersätt det med ett växtbaserat alternativ. Börja med att testa fyra kycklingfria fredagar! Anmäl dig till vår utmaning och få ett mail varje fredag i fyra veckor med härliga recept och massor av tips på hur du lever kycklingfritt.

Anna Harenius

Anna Harenius | Sakkunnig

27 maj 2021

Har du fått nog av trånga hönsburar, långa djurtransporter och plågsamma djurförsök?

Bli medlem